Pelckmans over de onderwijsvernieuwing: “Alle leerkrachten hebben op 1 september nieuwe, actuele materialen.”

Door Jolien | 18 maart 2019

De langverwachte onderwijsvernieuwing is eindelijk een feit. Maar wat verandert er nu echt op 1 september 2019? En wat betekent dat voor de scholen, de ouders en de leerlingen? Wij gingen te rade bij directies, leerkrachten, ouders, uitgevers en begeleiders.

Vandaag laten we Thom Pelckmans aan het woord. Thom is CEO bij Pelckmans uitgevers en zit mee aan het roer bij de ontwikkeling van studieboeken.

Thom Pelckmans over… het voordeel van deze vernieuwing:

“Op 1 september start de onderwijsvernieuwing in het eerste jaar. Er werden nieuwe eindtermen en leerplannen uitgeschreven. Voor de meeste vakken is er inhoudelijk niet zoveel gewijzigd, maar de geest en het format van de eindtermen en de leerplannen zijn veranderd: o.a. meer aandacht voor differentiatie en zelfgestuurd leren. Het grote voordeel van deze onderwijsvernieuwing is dat er nog eens kritisch naar alle vakken wordt gekeken

Daarnaast zijn er ook volledig nieuwe doelen geformuleerd o.a. voor mediawijsheid, burgerzin en financiële geletterdheid. Dat zijn transversale (lees vakoverschrijdende) doelen, maar ze hebben ook geleid tot het ontstaan van een geheel nieuw vak. Boeiende veranderingen dus.”

… over de leerkrachten

“Voor scholen en leerkrachten betekent de onderwijsvernieuwing alleszins extra werk. En daar komt de inspectie 2.0 nog bovenop. Daarom trachten wij de leerkrachten maximaal te ondersteunen, niet alleen met aangepaste handboeken, maar ook met servicedocumenten die worden aangeboden via de handleiding en via Pelckmans Portaal. Wat uitgeverij Pelckmans betreft, zullen alle leerkrachten op 1 september over nieuwe, actuele materialen beschikken. ”

 

… over de rol van de uitgever

Wij willen als uitgever heel breed informeren. Iedereen wordt nu goed en uitgebreid geïnformeerd. We geven presentaties op verschillende locaties in Vlaanderen.  Tijdens de presentaties worden de aanpassingen per vak in detail uitgelegd. Hiermee willen wij de leerkrachten geruststellen. Heel wat materiaal is nu al beschikbaar zodat ze goed voorbereid zijn voor 1 september.

 

Deze blogpost werd geschreven door:
Jolien

Jolien

Marketing & communicatie