Plantyn over de onderwijsvernieuwing: “Er wordt sterk ingezet op differentiatie”

 

Door Jolien | 19 februari 2019

 

De langverwachte onderwijsvernieuwing is eindelijk een feit. Op 1 september 2019 doet een nieuwe visie haar intrede in onze scholen. Maar wat verandert er nu echt? En wat betekent dat voor de scholen, de ouders en de leerlingen? Wij gingen te rade bij directies, leerkrachten, ouders, uitgevers en begeleiders.

Vandaag laten we Maarten De Bolle aan het woord. Maarten is sales manager bij Uitgeverij Plantyn en zit mee aan het roer bij de ontwikkeling van studieboeken.

Dag Maarten. Vanaf 1 september start de onderwijsvernieuwing. Dit heeft ongetwijfeld ook gevolgen voor uitgevers. Daar hebben wij het dadelijk over, maar –om te starten- hoe zou je onderwijsvernieuwing uitleggen in 3 zinnen?

Concreet komen er voor alle vakken in het eerste jaar nieuwe leerplannen. Dat is al een serieuze aanpassing. Differentiatie is een belangrijk element in de onderwijsvernieuwing. Dit zal toegepast worden op alle methodes. Ik denk dat het gedaan is met de leerkracht die vooraan staat en lesgeeft van de eerste tot de laatste minuut. Volgens mij gaan leerkrachten minder lang lesgeven en de leerlingen meer individueel laten werken op niveau. Dat houdt ook in dat je boeken nooit volledig zullen ingevuld zijn. Volgens mij komt dit voor een groot stuk uit het basisonderwijs, ze trekken het door naar het secundair onderwijs. Dus veel meer differentiatie en veel meer op maat van de leerling.

“Het is gedaan met lesgeven van de eerste tot de laatste minuut.”

Daarmee geef je ook meteen al een beetje het antwoord op onze volgende vraag. Waarom is onderwijsvernieuwing goed voor leerlingen?

Door de differentiatie is het eindresultaat veel beter. Vooral omdat de leerlingen meer hun eigen ding kunnen doen. We streven ernaar om onderwijsvernieuwing te integreren in onze boeken. De vraag blijft natuurlijk de haalbaarheid. Zal het wel zo gemakkelijk gaan als je met 28 leerlingen in een klas zit voor een vak van één uur. Bij vakken van meerdere uren, zoals taalvakken, zit je al met verschillende differentiatie trajecten. Anderzijds kijken we ook naar de haalbaarheid voor de leerkrachten. Het heeft natuurlijk absoluut geen zin om iets te maken dat niet haalbaar is voor de leerkracht. Het is wel nodig dat het eens aangepakt wordt, maar er moet veel aangepast worden in één jaar tijd.

Er zijn toch wel wat veranderingen. Moeten de leerkrachten dan opnieuw bijgeschoold worden?

Ja, ik vermoed van wel. Dit zal grotendeels georganiseerd worden vanuit de pedagogische begeleiders. Ze zijn momenteel bezig met het geven van infosessies, daarin leggen ze het leerplan gedetailleerd uit aan de leerkrachten. Aangezien de eindtermen en leerplannen pas laat definitief zijn, komen er hier nog heel wat vragen van leerkrachten.

“Leerkrachten zullen meer ruimte hebben om hun eigen ding te doen”

Vanuit de uitgeverij gaan wij de leerkrachten ook begeleiden en helpen met deze uitdagingen. Enerzijds hebben wij handleidingen waarin uitgebreid wordt uitgelegd hoe je de differentiatie kan aanpakken. Dit maakt het heel concreet en haalbaar voor de leerkacht. Anderzijds geven wij ook veel sessies op scholen over onze digitale tools. We leggen daarin uit hoe je de differentiatie kan aanpakken in jouw klas. Scholen die met een methode van Plantyn werken, krijgen allemaal deze workshop op maat.

Zullen de leerkrachten dan meer of minder ruimte hebben om hun eigen ding te doen in de les?

De bedoeling is dat de leerkrachten juist meer ruimte gaan hebben om hun eigen ding te doen. Het is uiteraard belangrijk dat er ruimte is. Het heeft geen zin om een boek van het begin tot het einde te volgen. We proberen de leerkrachten tijd en ruimte te geven in bepaalde opdrachten. Ik denk dat ze de mogelijkheid willen hebben om dingen aan te passen. Het merendeel van de leerkrachten willen ook zelf aan de slag gaan met onze methode én bepaalde zaken naar hun hand zetten.

Wat gaan jullie concreet doen om in te spelen op de onderwijsvernieuwing?

Alle methodes zijn herzien of vernieuwd naar de nieuwe leerplannen. Plantyn maakt daarvoor 10 volledig nieuwe en 4 grondig herwerkte leermethodes. Voor geschiedenis bijvoorbeeld komen we met een compleet nieuwe methode: EPIC. We hebben bewust gekozen voor nieuwe frisse methodes met nieuwe inhouden en namen. In veel gevallen is het ook gewoon beter om iets volledig nieuw te maken dan te blijven herwerken. De methodes die een stevige basis hadden, hebben we uiteraard behouden. We hebben de feedback van de leerkrachten gebruikt om de methodes te herzien. We zijn er dan ook zeker van dat we methodes gemaakt hebben waar leerkrachten én leerlingen veel plezier gaan aan beleven. Vanuit de uitgeverij organiseren we de Plantyn Beleefsessies, waarin we deze nieuwe en herwerkte methodes voorstellen aan leerkrachten.

Leerwerkboeken zullen niet meer volledig ingevuld worden.

Wat zijn de valkuilen van de onderwijsvernieuwing?

Het moet allemaal snel gaan voor de uitgeverijen en boekhandels. De leerplannen zijn natuurlijk laat beschikbaar gekomen. Dus we moeten oppassen dat we niet te snel willen gaan. Dat is de reden waarom we nog geen volledig nieuw boek kunnen aanbieden. Een boek kan nu nog niet klaar zijn, net omdat het zo laat bekend is gemaakt. We zijn al lang aan het schrijven, in grote lijnen wisten we natuurlijk al hoe het er zou uitzien. Eens de plannen bekend waren hebben we aanpassingen gedaan. Alle boeken van ons zullen beschikbaar zijn tegen 1 september 2019. Op onze infosessies gaan de leerkrachten al een groot stuk van de boeken kunnen inkijken. Ze gaan dus zeker weten waarvoor ze staan. Nadien zorgen we er ook voor de elke leerkracht tijdig de lessen kan gaan voorbereiden.

Het is toch niet alleen het differentiatietraject dat verandert?

Differentiatie is volgens mij het belangrijkste dat zal worden aangepast. Per vak worden er nog andere elementen veranderd. Voor wiskunde willen ze er bijvoorbeeld ‘conceptueel denken’ in verwerken.

Als de boeken niet volledig worden ingevuld, waarom kiezen jullie dan voor leerwerkboeken en niet voor handboeken met een apart werkschrift?

Omdat er meer vraag is naar leerwerkboeken in de markt. In leerwerkboeken kan je veel gemakkelijker oefeningen verwerken. De differentiatie is veel haalbaarder met leerwerkboeken dan met handboeken.

In welke mate worden de digitale componenten belangrijk in een les?

De bordboeken worden inhoudelijk aangepast en blijven op dezelfde handige manier beschikbaar in ons digitaal leerplatform Scoodle. Daarnaast zijn er de digitale oefeningen, die worden nu meer geïntegreerd in de methodes. De leerlingen hebben altijd toegang tot hun digitale leerwerkboeken. Daar kunnen ze hun audiobestanden voor een taal beluisteren, de vragen zijn bijvoorbeeld voorgelezen en vertaald naar het Nederlands. De digitale toepassingen zijn beschikbaar voor tablet en computer.

Gaan leerkrachten hun boek nog herkennen na de herwerking?

Ja, absoluut. Als we de naam behouden hebben, dan blijft de methodiek hetzelfde. We hebben geluisterd naar de leerkrachten en aan de hand daarvan gefinetuned. De leerkrachten zullen de boeken zeker nog herkennen. Sommige methodes zijn volledig nieuw. Methodes hebben een houdbaarheidsdatum en we kunnen ze niet blijven herwerken. Soms moeten we vanaf nul kunnen starten.

Bedankt voor dit gesprek, Maarten. Veel succes met jullie ontwikkelingen en laten we samen gaan voor een gedifferentieerd onderwijs.

 

 

Deze blogpost werd geschreven door:
Jolien

Jolien

Marketing & communicatie