DOKO en Studieshop.be gaan voor haalbaar & betaalbaar onderwijs

 

Door Ivan | 28 maart 2019

Studieshop.be werd als bevoorrechte onderwijspartner gegund door DOKO, de Dienst ter Ondersteuning van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Trots kunnen wij melden dat Perceel 3 – het beheren van een extern boekenfonds met én directe korting voor de leerling én commissie voor de school – aan ons werd toegewezen.

DOKO: uw label tot garantie

Het voordeel van een DOKO contract voor scholen is de rechtszekerheid in verband met de wet op overheidsopdrachten. Bovendien worden scholen bijgestaan bij de controle op de SLA’s en krijgen ze een transparante en limitatieve kostenlijst. Het DOKO dossier staat voor een objectieve en diepgaande vergelijking van alle marktspelers. Bijgevolg kiest de school voor zekerheid wat betreft kwalitatieve service.

 

Beperkte kosten voor de leerling

Aan de hand van een duidelijke kostentabel wordt er een transparant overzicht gegeven aan de scholen waardoor negatieve ervaringen door verborgen kosten worden vermeden. Samenwerken met Studieshop.be geeft garanties tot budgetvriendelijke transportkosten en sluit extra kosten voor laattijdige bestellers uit. Bovendien wordt er een menselijke oplossing gezocht bij betaalmoeilijkheden. Samen met de school, de ouder en de leerling gaat Studieshop.be voor haalbaar en betaalbaar onderwijs.

 

DOKO over Studieshop.be

“Klantgerichtheid staat hoog in het vaandel maar Studieshop.be schiet daar dankzij enkele specifieke maatregelen bovenuit.”

“Uit tal van voorbeelden in de offerte scoort de dienstverlening van Studieshop.be hoger.”

“Studieshop.be onderscheidt zich door zelf te zorgen voor de invoer van de boekenlijsten in het systeem.”

“Studieshop.be is de enige inschrijver die aandacht schenkt aan de mogelijke problemen i.v.m. de vernieuwing van het eerste jaar van de eerste graad, volgend schooljaar.”

“Studieshop.be geeft in de offerte op diverse plaatsen uitdrukkelijk blijk van aandacht voor en een engagement i.v.m. de problematiek van de kansarmoede.”

“Studieshop.be scoort uitstekend en krijgt de hoogste waardering en het maximum van de punten: 60/60.”

 

Een totaalaanbod

Studieshop.be maakt het verschil door het totaalaanbod. Als enige onderwijsleverancier is Studieshop.be in staat om naast de boekenpakketten ook de andere studiematerialen aan te leveren. Door rechtstreekse contacten met producenten biedt Studieshop.be aan onderwijsvriendelijke prijzen eveneens kantoormateriaal, technisch- en beroepsmateriaal, sportkledij en printdiensten voor schooleigen cursussen aan. Als resultaat van innovatieve ontwikkelingen werd ook een open onderwijsplatform uitgerold waardoor digitale content kan gelinkt, bewaard en verdeeld worden tussen leerlingen en leerkrachten.

 

 

Deze blogpost werd geschreven door:
Ivan

Ivan

Algemeen directeur Studieshop.be