Materiaalbox.be, kansen voor alle talenten

 

Door Ivan| 6 mei 2019

 

 

Heb je al kennis gemaakt met ons nieuw concept ‘Materiaalbox.be’? We richten ons hiermee op het technisch en beroepsonderwijs. Om enerzijds de werklast van het onderwijspersoneel te verminderen én om anderzijds de haalbaarheid & betaalbaarheid van de praktijkmaterialen voor de ouders te ondersteunen, werd materiaalbox.be als concept opgestart.

 

WAT IS MATERIAALBOX.BE
Materiaalbox.be is een concept op maat voor de technische en beroepsscholen. Parallel naast het uitbesteden van het boekenfonds kan men voortaan ook het materiaalfonds extern laten uitvoeren.  Dat ontlast de school van bestel- en controlewerk, vraagt geen voorraadbeheer meer en beperkt het risico op wanbetalers voor de school. Voor ouders betekent Materiaalbox.be een garantie voor de juistheid van het bestelde materiaal. Bovendien kunnen ouders een spreiding van betaling aanvragen, waardoor de factuur een haalbaar en betaalbaar element wordt.


DE JUISTE PARTNER
Bij de zoektocht naar een juiste leverancier werd rekening gehouden met een partner die mee denkt met het onderwijs en zich eveneens wil inzetten voor de betaalbaarheid van het technisch en beroepsonderwijs. Met Hoffmann Group selecteerden wij een partner die zowel kennis heeft van de behoeften van een school alsook een kwalitatief sterk assortiment selecteerde aan onderwijsvriendelijke prijzen.

 

 

“Samen met materiaalbox.be willen we mee investeren in het technisch en beroepsonderwijs door een aanbod van kwalitatief sterk materiaal tegen een onderwijsvriendelijke prijs.” – Stijn Van Damme, Hoffmann Group

 

 

KANSEN VOOR ALLE TALENTEN
Met materiaalbox.be wordt er gedacht aan de ontzorging van scholen door de ontlasting van administratie- en facturatiewerk. Daarnaast krijgen ouders zekerheid over de juistheid van het materiaal dat hun zoon/dochter nodig heeft om het schooljaar te kunnen doorlopen. En tenslotte krijgt de leerling een persoonlijk en uniek pakket dat goesting geeft om voluit alle talenten te kunnen ontwikkelen in de gekozen praktijkrichting.

 

BIED OOK ALLE KANSEN
Vraag meer informatie en je demobox aan via www.materiaalbox.be en krijg vrijblijvend alle documentatie over dit unieke project. Samen met zoveel mogelijk scholen willen we alle kansen bieden aan onze talentvolle jongeren!

 

 

“Veel te vaak kregen we te maken met verhalen waarbij jongeren hun talenten niet mochten ontwikkelen omwille van de studiekost. Materiaalbox.be wil alle jongeren maximale kansen aanbieden door het aanbod financieel toegankelijk te maken voor iedereen.” – Ivan Coeckelbergh, Materiaalbox.be

 

 

 

UW GRATIS ROLMETER
We willen continu blijven verbeteren. Daarom vragen we een paar korte vragen te beantwoorden met betrekking tot het materialenfonds in uw school en de betaalbaarheid bij ouders. Als dank sturen we elke deelnemer een uniek exemplaar van onze rolmeter. Ga snel naar www.materiaalbox.be/vragen

 

Ivan

Ivan

Algemeen directeur Studieshop.be